QA Inženjer

predrag.p@qaserbia.rs

Dozvolite mi da se predstavim, u IT industriji sam već više od 5 godina.

Tokom svih ovih godina provedenih u industriji, shvatio sam koliko je važno proveriti svoj rad kako bi rezultat bio bolji i efikasniji.

Poslednje dve godine sam odlučio da počnem sa radom na testiranju aplikacija i napisao sam mnogo automatskih testova. Učestvujem u edukaciji ljudi, razvijanju svesti koliko je važno testiranje i obučavanju ljudi koji se testiranjem već bave.

Pre nego što sam počeo da testiram, bavio sam se razvojem web strana, zbog toga sam takođe dobro upoznat sa HTML-om i CSS-om.

Da bih uspeo da uđem u vode testiranja, morao sam da počnem od najosnovnijih stvari kao što su tipovi testiranja, pisanje test slučajeva za različite projekte, specifikacije i test strategije.

U međuvremenu kako sam napredovao, počeo sam da pišem osnovne automatske testove pomoću Selenium WebDriver, ali kako je vreme prolazilo, počeo sam da pišem sve zahtevnije testove koji su sadržali dosta provera podataka i verifikovali funkcionalnost aplikacije.

Radio sam na različitim projektima za poznate kompanije iz celog sveta, ali imam najviše iskustva u igrama na sreću. Igre poput ovih su specifično područje gde pored testiranja samih aplikacija, takođe se testiraju uređaji kao što je čitač kartica, štampači tiketa kao i svih drugih pomoćnih uređaja.

Koristim za pisanje automatskih testova Java programski jezik i u kombinaciji sa Selenium WebDriver koristim i Cucumber.

Cucumber je softversko rešenje koje se koristi za testiranje drugog softvera. Uz pomoć njega možemo automatizovati test slučajeve, kao i njihove stepove i to sve pomoću njegovog jednostavnog jezika koji se zove Gherkin.

Napisao sam mnogo automatskih testova zasnovanih na pozitivnom, negativnom i regresionom testu.