Front-end developer

marko.k@qaserbia.rs

Kao freelance front-end developer u poslednje 4 godine i kao front-end developer / team lead u kompaniji Quantox technology sa iskustvom na malim i velikim projektima, radio sam u okolnostima gde je testiranje bilo nepotrebno kao i gde je testiranje bilo obavezno.

TDD je u poslednjih nekoliko godina napredovalo i važno je za developere da ga prihvate i da na taj način osiguraju kvalitetna iskustva korisnicima o kojima se dobro razmislilo i na taj način vam daje drugačiju perspektivu kako da kodirate i koje su najbolje prakse. To vam pomaže kao developeru i upravo zbog toga je jako važno.

Pisanje testova, ne samo da daje bolji užitak korisniku i drugačiji način pisanja koda, već vas tera da dobro razmislite pre nego što ćete napisati jednu liniju koda i da ispitate trenutni način koji koristite da bi došli do pravog rešenja.

Ukoliko sam negde na meetup-ima, cimnite me, pa možemo da se ispričamo.